World Pheasant Association Benelux

Inhoudsopgave:

Beschermd milieu

Verzorgingsrichtlijnen

Een belangrijk principe waaraan bij het houden en verzorgen van hoenderachtige aan voldaan dient te worden is Enrichment. Dit is een verzorgingsprincipe gericht op de kwaliteit van het leven van dieren in beschermd milieu. Het betreft hier identificatie en het bieden van stimuli noodzakelijk voor een optimale psychologische en fysiologische welbevinden. Het doel van Enrichment is het verbeteren en handhaven van de psychologische en fysiologische gezondheid door het bevorderen van soort specifiek gedrag (m.u.v. gedragsconditionering). Dit onder meer door het bieden van een geschikte leefomgeving c.q. verblijf (omgevingsverrijking en biotoop design) dat abnormaal gedrag, zoals stereotypes, voorkomt en dat de fokresultaten bevorderd. Maar ook door het bieden van zintuigstimuli, voedselverrijking, social grouping en gedragsconditionering

Belangrijk is dus dat er sprake is van een op de soort gericht dierverblijf en op de soort gerichte verzorging.

Om dit te bevorderen worden door de WPA en door de Galliformes TAG Husbandry Guidelines opgesteld. Voor een aantal soorten is al reeds een Husbandry Guideline verspreid onder de leden. In de Husbandry Guideline worden alle belangrijke zaken uitvoerig behandeld: biologie, huisvesting, verzorging, het fokken, voeding, ziekteleer, het wetenschappelijke speelveld en een overzicht van alle relevante (wetenschappelijke) publicaties rondom de betreffende soort(en).