World Pheasant Association Benelux

Inhoudsopgave:

Beschermd milieu

IATA-richtlijnen

Voor het vervoer van hoenderachtige dient gebruik te worden gemaakt van de zogenaamde IATA-boxen (voor de verschillende soorten hoenderachtigen zijn een aantal verschillende op de soorten gerichte uitvoeringen ontwikkeld, bijv. specifiek voor kwartels of specifiek voor hokko's of voor pauwen). Dit zijn boxen die voldoen aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de IATA, bekend als IATA's Live Animals Regulations (LAR). Deze boxen voldoen tevens aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het Cites bureau.

IATA's Live Animals Regulations is de wereldwijde standaard voor het vervoer van levende dieren door luchtvaartmaatschappijen. Het doel van de Live Animals Regulations is om de dieren veilig en ethisch verantwoord te vervoeren tijdens de luchttransport. De Live Animals Regulations zijn echter ook geschikt voor andere vormen van transport.

Enkele belangrijke algemene richtlijnen: