World Pheasant Association Benelux

Inhoudsopgave:

Beschermd milieu

Ethiek

Voor iedereen die hoendervogels houdt in beschermd milieu, geldt dat hij / zij moreel verplicht is deze dieren optimaal te huisvesten en te verzorgen. We zouden onze vogels dan ook het best kunnen beschouwen als "dierbare gasten", waarvoor enkel het allerbeste goed genoeg is en voor wie we ons inspannen om ze een prettig leven te geven.

Hierbij dient onder meer rekening gehouden te worden met:

Helaas is het zo dat veel hoendervogels bedreigd worden in hun voortbestaan. Bij bedreigde soorten is het dan ook van groot belang dat fokkers van een dergelijke soort participeren in een fokprogramma, zodat de soort behouden kan worden voor de toekomst.

Het kruisen van verschillende soorten en ondersoorten, even als het fokken met mutaties, is in z'n algemeenheid af te raden. Enkel het fokken met een natuurgetrouwe ex-situ populatie kan een bijdrage leveren aan natuurbehoud.