World Pheasant Association Benelux

Inhoudsopgave:

Over WPA

Bestuursinformatie WPA-Benelux

Bestuur WPA-Benelux

Voorzitter
Ludo Pinceel M.Biol.Sc
Secretaris
Paulo Raeymaekers
Penningmeester
Ir. Teun van de Braak
Leden
Frédéric Verstappen
Ivan Roels
Dirk Callebaut
Jaak Janssen
Michaël van Duijnhoven
Willy Tieleman

Raad van Advies WPA-Benelux

Ereleden WPA-Benelux

Diensten WPA-Benelux

Internationale contacten
Steven Vansteenkiste
Sponsor- en partnerprogramma
Drs. Ing. Ronald H. Wezeman
Veterinaire aspecten
Loi Burger
Coördinator studbook
Ivan Roels
Merchandising / webshop
Vacant
Certificering en loyaliteitsprogramma
Vacant
Coördinator natuurparken Benelux
Vacant
Beheer en ontwikkeling website
Ronald van Engelen (La cocina de la información)

Voor meer informatie over het sponsor- en partnerprogramma, van de World Pheasant Association, kunt u contact opnemen met Ronald Wezeman. Hiervoor kunt u zich wenden tot het secretariaat van de WPA-Benelux.

Leden European Conservation Breeding Group WPA-Benelux

Redactie nieuwsbrief WPA-Benelux

Hoofdredacteur
Ludo Pinceel M.Biol.Sc
Nieuwsbrief WPA-Benelux
Deze nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar.
Een digitaal abonnement is gratis aan te vragen via het: inschrijvingsformulier